Kancelaria

KOMORNIK SĄDOWY REWIRU II
przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze

65-950 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11

tel. 0-68-454-73-39
tel/fax. 0-68-324-61-95

e-mail: rewir2@rewir2.zgora.pl

Drukuj

Komornik Sądowy Rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze - 65-950 Zielona Góra, ul. Boh. Westerplatte 11 tel. 325-42-31 w.388